O projekcie

W kwietniu 2018 przypada 35 rocznica śmierci Franciszka Kotuli, patrona Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie.  W zbiorach Muzeum znajduje się bogata kolekcja strojów ludowych, która została zapoczątkowana przez Franciszka Kotulę. Założyciel Muzeum jest również autorem dwóch części Atlasu Polskich Strojów Ludowych (Strój Rzeszowski z 1951 r. i Strój Łańcucki z 1953 r.- w 2018 roku mija 65 lat od wydania), jednych z pierwszych powojennych opracowań dotyczących stroju ludowego oraz publikacji „Poszukiwanie metryk dla stroju ludowego” (1954 r.).  W sumie Franciszek Kotula napisał 17 artykułów i publikacji dotyczących stroju ludowego. Zwracał on też szczególną uwagę na elementy odzieży w badaniach terenowych. Dzięki niemu Archiwum Muzeum bogate jest w notatki opisujące stroje noszone przez mieszkańców okolic Rzeszowa, oraz przedstawiające je fotografie i rysunki ukazujące przede wszystkim detale zdobień. 

W roku 2017 Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie otrzymało dofinansowanie ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO na modernizację wystawy stałej „Na co dzień i od święta” (dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- Wspierane działań muzealnych 2017).

Muzeum w latach 2017-2018 w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” wykonało 2-letnie zadanie dofinansowane przez MKiDN oraz marszałka Województwa Podkarpackiego pt. „Modernizacja wystawy stałej „Na co dzień i od święta”. Projekt został zrealizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym.

W 2017 roku w  ramach zadania wytypowane obiekty z kolekcji zostały poddane konserwacji oraz renowacji. Od początku 2018 rozpoczęły się prace przygotowawcze do otwarcia wystawy prezentującej stroje ludowe ze zbiorów Muzeum oraz prace redakcyjne do katalogu towarzyszącego wydarzeniu. Otwarcie wystawy nastąpiło 18 maja 2018.

Projekt przewidywał modernizację wystawy stałej pt. „Na co dzień i od święta”, która została zdemontowana w 2014 roku na czas remontu. Plan ponownego udostępnienia wystawy stałej zwiedzającym uwzględnił nowe trendy w wystawiennictwie i oczekiwania współczesnego odbiorcy. Na wystawie zostały pokazane elementy ludowego stroju rzeszowskiego, przeworskiego, łańcuckiego, lasowiackiego i Pogórzan, które znajdują się w zbiorach naszego Muzeum. Ekspozycja o charakterze narracyjnym przedstawia ubiory codzienne, świąteczne i obrzędowe oraz wybrane elementy zdobnicze i ma na celu przedstawienie stroju w określonych kontekstach i funkcjach. Jej uzupełnieniem są zdjęcia archiwalne, pochodzące z muzealnego archiwum fotograficznego (część z nich została wykonana w znanym rzeszowskim zakładzie Edwarda Janusza, działającego w latach 1886-1950).

Wystawie towarzyszy katalog.

Skip to content